Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Architekci

Druki do pobrania
24.08.2022, 13:33:45

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy druki do pobrania dotyczące ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Biuro POOIA RP

Kurs przygotowawczy do egzaminów na uprawnienia budowlane
09.08.2022, 10:49:25

Szanowni Państwo,

W ząłaczeniu informacje szczegółowe dot. kursów przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia budowlane.

Biuro POOIA RP

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
09.08.2022, 10:31:38

TERMINY EGZAMINÓW I SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Informujemy, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wyznaczyła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, na dzień:

 • 10 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 - sesja letnia
 • 2 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 - sesja zimowa
Ogłoszenie wyników z części pisemnej egzaminu w dn. 10.06.2022 r.
09.06.2022, 14:25:33

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Kwalifikacja Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje, że wyniki z części pisemnej egzaminu zostaną wywieszone w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP (ul. Targ Węglowy 27, Gdańsk) na Złotej Sali w dniu 10.06.2022 r. (piątek) o godz. 15:00.

Ponadto do wszystkich osób, które przystąpiły do egzaminu pisemnego zostanie wysłana wiadomość e-mailowa informująca o wyniku egzaminu.

Z poważaniem,
Romuald Cieluch, Architekt IARP
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Wytyczne sanitarne na letnią sesję egzaminacyjną 2022
17.05.2022, 14:57:56

Szanowni Państwo,

Podczas letniej sesji egzaminanej 2022 r. będą obowiązywać te same wytyczne sanitarne, które obowiązywały podczas zimowej sesji egzaminacyjnej 2021 z zatrzeżeniem, że obowiązuje jedynie Sekcja 1 wytycznych (bez obowiązku zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych). 

Wytyczne sanitarne w załączeniu. 

Biuro POOIA RP

Poradnik Polski Ład dla architektów
29.04.2022, 10:35:15

Szanowni Państwo,

W załączeniu pismo Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Wojciecha Gwizdaka dot. opracowania pt. Poradnik Polski Ład dla architektów. 


Poradnik dostępny jest na stronie internetowej IARP:

https://www.izbaarchitektow.pl/pokaz/poradnik_polski_lad_dla_architektow,1808/

Biuro POOIA RP

Wykaz aktów prawnych na letnią sesję egzaminacyjną 2022 r. - aktualizacja
08.04.2022, 12:42:59

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczamy wykazów aktów prawnych, który będzie obowiązywał podczas letniej sesji egzaminacyjnej 2022 r.

Biuro POOIA RP

Pomoc prawna dla członków POOIA RP
04.04.2022, 13:34:42

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach ochrony i pomocy prawnej członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Izba gwarantuje następującą pomoc prawną:

         I. Porady prawne dla członków POOIA RP udzielane przez Kancelarię prawną

Porady prawne udzielane w formie e-mailowej lub telefonicznej, w każdy czwartek w godz. 15:00-17:00.

Pisma Ministerstwa Rozwoju dot. nadzoru autorskiego, zawieszenia składek i OC, umów zawartych w trybie PZP
04.02.2022, 15:48:59

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajda Państwo pisma Ministerstwa Rozwoju dot. nadzoru autorskiego, zawieszenia składek i OC, umów zawartych w trybie PZP.

Biuro POOIA RP

Informacja dot. ubezpieczenia OC Architektów
04.02.2022, 15:42:05

Szanowni Państwo,

Architekci IARP,

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

Biuro POOIA RP

 

Składanie dokumentów na uprawnienia budowlane na letnią sesję egzaminacyjną 2022 r.
11.01.2022, 09:37:11

Szanowni Państwo,

Mając na względzie zminimalizowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Okręgowa Komisji Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje, że składanie wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej będzie się odbywało w następujący sposób:

1. wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wraz z kompletem dokumentów na letnią sesję egzaminacyjną 2022 r. należy składać do dnia 10 marca 2022 r. (czwartek);

2. wnioski można składać osobiście – będą przyjmowane na Złotej Sali, bądź wysłać pocztą tradycyjną;

3. przed złożeniem wniosku:

 • należy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty;
 • należy umówić telefonicznie termin złożenia wniosku wraz z dokumentami;
 • w przypadku wystąpienia wątpliwości dot. procedury składania dokumentów
  na uprawnienia budowlane należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo w celu ich wyjaśnienia;
 • wszelkie informacje dot. ubiegania się o uprawnienia budowlane znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Architekci – uprawnienia oraz na stronie internetowej Krajowej Izby Architektów RP w zakładce Krajowa Komisja Kwalifikacyjna;

4. zasady bezpieczeństwa:​

 • na terenie obiektu wymagane jest noszenie maseczki ochronnej;
 • po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce;
 • podczas kontaktu z pracownikami Biura Izby należy zachować bezpieczną odległość 2 m.


Z poważaniem,
Elżbieta Zdunkowska-Mróz, Architekt IARP
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Wysokość opłat w 2022 r.
20.12.2021, 16:32:54

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła wysokość opłat obowiązujących w Izbie Architektów RP w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. :

 • wpis na listę członków Izby - 520 zł
 • ponowny wpis na listę członków Izby - 1290 zł
 • przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia - 520 zł
 • składka członkowska  - 83 zł miesięcznie
 • składka członkowska dla osób zawieszonych - 8,30 zł miesięcznie

W/w opłaty należy uiszczać na konto nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205 (podając w tytule przelewu imię i nazwisko lub nr członkowski oraz za co jest to opłata).

Biuro POOIA RP

Zgłoszenie przystąpienia do egzaminu: pisemny / ustny
06.09.2021, 12:30:45

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia osoby, które chcą ponownie przystąpić do egzaminu (pisemnego lub ustnego) lub chcą przystąpić do egzaminu po pozytywnym zakwalifikowaniu (dotyczy osób, które zostały zakwalifikowane i do tej pory nie przystąpiły do egzaminu) są zobowiązane złożyć w Biurze Izby wniosek o przystąpienie do egzaminu. Wzór wniosku w załączeniu.
Jednocześnie wyjaśniamy, że zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu zostaną wysłane tylko do tych osób, które złożą w/w wniosek.
Wniosek wraz z opłatą za odpowiednią część egzaminu należy złożyć w terminach odpowiednich do składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych, tj. na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Biuro POOIA RP

Druki do pobrania: wpis, zawieszenie, skreślenie, ponowny wpis
20.08.2021, 14:12:45

Druki do pobrania:

 1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 2. Wniosek o wpis na listę członków
 3. Wniosek o zawieszenie w prawach członka
 4. Wniosek o przywrócenie w prawach członka
 5. Wniosek o skreślenie z listy członków
 6. Wniosek o ponowny wpis na listę członków
 7. Oświadczenie o zamiarze świadczenia usług transgranicznych
 8. Wniosek o zmiane danych
Wpis, ponowny wpis, zawieszenie, skreślenie - podstawowe informacje
28.01.2021, 14:47:54

Szanowni Państwo,

Zawieszenie w prawach członka na wniosek, zawieszenie w prawach członka z tyt. COVID, przywrócenie w prawach członka, skreślenie z listy członków, wpis oraz ponowny wpis jest dokonywany na pisemny wniosek. Wniosek można złozyć osobiście w siedzibie Izby lub przesłać pocztą tradycyjną. 

Przywrócenie w prawach członka oraz ponowny wpis może nastąpić, gdy zostanie złożony wniosek, uiszczona opłata manipulacyjna oraz zostaną uregulowane ewentualne zaległości składkowe.

Regulamin działalności zapomogowej POOIA RP
28.01.2021, 13:36:01

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy regulamin działalności zapomogowej POOIA RP.

Biuro POOIA RP

Tarcza antykryzysowa
15.04.2020, 12:20:54

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy opracowanie adwokat Dominiki Szumały dot. tarczy antykryzysowej.

Biuro POOIA RP

Terminy sądowe i procesowe dla architektów w czasie pandemii
15.04.2020, 12:18:05

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy opracowanie adwokat Dominiki Szumały dot. terminów sądowych i procesowych dla architektów w czasie pandemii.

Biuro POOIA RP

Dot. wypełniania zbiorczych zestawień z odbytej praktyki zawodowej
16.01.2020, 10:58:06

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami oraz wątpliwościmai w jaki sposób należy wypełnić zestawienie zbiorcze z odbytej praktyki zawodowej (projektowej oraz na budowie) informujemy, iż:

prawidłowo wypełniony dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli. Z uwagi na powtarzające się braki należy m.in. zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2), charakter wykonywanych czynności, których opis winien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).

Biuro POOIA RP

Dot. faktur elektonicznych
04.07.2019, 12:50:00

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne wystawiane w ramach realizacji zamówienia publicznego.

1  2