Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 29.12.2016 | Aktualizacja: 29.12.2016, 09:25:02

Harmonogram pracy

Harmonogram pracy Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w IV Kadencji (lata 2014 - 2018)

Biuro Izby

poniedziałek 09:00 - 16:00
wtorek 10:00 - 17:00
środa 11:00 - 19:00 - terminy uzgadniane na telefon
czwartek 09:00 - 16:00
piątek 09:00 - 16:00

Prezydium Rady Pomorskiej OIA RP

W środy w godz. 16:00 - 17:00

Przewodniczący Rady POOIA RP

W środy po godz. 15:00 - terminy wczesniej uzgodnione
na telefon

Obsługa prawna Izby – Mec. Anna Lewicka Cwynar

W środy w godz. 16:00 - 17:00

POSIEDZENIA STATUTOWYCH ORGANÓW POOIA RP

Rada Izby

Druga środa każdego miesiąca w godz. 16:00 - 17:00

   

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

W  II i IV środę  w godz. 16:00 - 17:00 :

 arch. Maria Sikorska - Rzecznik 

 arch. Andrzej Andrzejewski - Zastępca Rzecznika

Zgłoszeń telefonicznych należy dokonywać pod numerami telefonów:

- Sekretariat Izby: 058 300 06 56

- arch. Maria Sikorska - 696 434 262

- arch. Andrzej Andrzejewski - 603 878 482

 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Terminy posiedzeń ustalane na bieżąco według potrzeb

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Terminy posiedzeń ustalane na bieżąco według potrzeb

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Terminy posiedzeń ustalane na bieżąco według potrzeb

POSIEDZENIA KOMISJI PROBLEMOWYCH POOIA RP ustalane na bieżąco według potrzeb

Członek Rady:

Komisja problemowa:

Stanisław Dopierała

Z-ca Przewodniczącego Rady,
Przewodniczący Komisji
Samopomocy, Nagród i Wyróżnień.

Adam Tomaszuk

Przewodniczący Komisji
Etyki i Ochrony Praw Autorskich.

Rafał Janowicz

Przewodniczący Komisji
Legislacji krajowej i unijnej.

Janusz Gujski

Przewodniczący Komisji
Nauki i Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych,
Szkoleń i Informacji.

Maria
Taraszkiewicz-Gurzyńska

Przewodnicząca Komisji
 Współpracy z Administracją i Samorządami.

Tomasz Dworakowski

Przewodniczący Komisji
Spraw Członkowskich i Składek,
Ubezpieczenia zawodowego.

Marcin Poklewski-Koziełło

Przewodniczący Komisji
Spraw Informacyjnych.

Anna Król

Przewodnicząca Komisji
Standardów Wykonywania Zawodu,
Sprawy Umów i Honorariów.

Piotr Rzeszot

Przewodniczący Komisji
Zamówień Publicznych, Przetargów i Konkursów.