Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Architekci » Zaświadczenia potrzebne do uznania kwalifikacji

Schemat wydawania zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe
01.06.2016, 18:38:07

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczemy schemat wydawania zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Biuro POOIA RP

Zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych dla członków IARP
13.05.2016, 12:19:12

Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do uznania kwalifikacji poza granicami RP dla członków Izby Architektów:
Na podstawie art. 19a. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.):

Właściwa Okręgowa Rada Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa wydaje członkom Izby: