Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Wokanda na dzień 30.11.2018 r.
15.11.2018, 09:55:34

WOKANDA na dzień 30 listopada 2018 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk
godz. 15:30

sygn. akt: Rep. PO D 03/18

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.)

z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:
Przewodniczący: arch. Robert Idem
Sędzia referent:  arch. Wojciech Nowacki
Sędzia: arch. Paweł Kośmicki
Protokolant: Marlena Strycharz


Posiedzenia Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Izby Architektów RP są otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP

Sąd Polubowny - akty prawne
25.09.2018, 12:05:07

W załączeniu zamieszczamy nastepujące akty prawne dot. postepowania przed Sądem Polubownym przy Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

 1. Sąd Polubowny - opłaty
 2. Regulamin Sądu Polubownego przy POOIA RP
 3. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 4. Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inzynierów budownictwa oraz urbanistów
 5. Kodeks postepowania cywilnego
 6. Kodeks cywilny

 Stan prawny na dzień 25.09.2018 r.

Akty prawne - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
25.09.2018, 11:59:52

Poniżej zamieszczamy akty prawne dotyczące postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej orazdyscyplinarnej:

 1. Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
 2. Ustawa Prawo budowlane
 3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postepowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
 4. Kodeks Etyki Zawodowej Architektów
 5. Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych

Stan prawny na dzień 25.09.2018 r.

Wokanda na dzien 08.10.2018 r.
13.09.2018, 14:19:58

WOKANDA na dzień 08 października 2018 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 15:30

sygn. akt: Rep. PO D 02/18

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)

z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:
Przewodniczący: arch. Jacek Jakutowicz
Sędzia referent:  arch. Barbara Józekowska
Sędzia: arch. Michał Bernatek
Protokolant: Marlena Strycharz

 

Posiedzenia Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Izby Architektów RP są otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP

Arbitrzy Sądu Polubownego
13.04.2018, 12:04:30

Arbitrzy Sądu Polubownego:

 1. Ewa Kasperska-Machura
 2. Robert Idem
 3. Krzysztof Jur
 4. Jacek Jakutowicz
 5. Barbara Józekowska
 6. Michał Bernatek
 7. Tomasz Dworakowski
 8. Jacek Józekowski
 9. Andrzej Kondracki
 10. Paweł Kośmicki
 11. Wojciech Nowacki
 12. Grzegorz Rzepecki
 13. Marcin Tumialis