Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Arbitrzy Sądu Polubownego
13.04.2018, 12:04:30

Arbitrzy Sądu Polubownego:

 1. Ewa Kasperska-Machura
 2. Robert Idem
 3. Krzysztof Jur
 4. Jacek Jakutowicz
 5. Barbara Józekowska
 6. Michał Bernatek
 7. Tomasz Dworakowski
 8. Jacek Józekowski
 9. Andrzej Kondracki
 10. Paweł Kośmicki
 11. Wojciech Nowacki
 12. Grzegorz Rzepecki
 13. Marcin Tumialis
Akty prawne - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
04.08.2017, 13:17:32

Poniżej zamieszczamy akty prawne dotyczące postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej orazdyscyplinarnej:

 1. Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
 2. Ustawa Prawo budowlane
 3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postepowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
 4. Kodeks Etyki Zawodowej Architektów
 5. Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych

Stan prawny na dzień 30.06.2017 r.

Sąd Polubowny - akty prawne
20.08.2014, 17:48:43

W załączeniu zamieszczamy nastepujące akty prawne dot. postepowania przed Sądem Polubownym przy Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

 1. Sąd Polubowny - opłaty
 2. Regulamin Sądu Polubownego przy POOIA RP
 3. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 4. Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inzynierów budownictwa oraz urbanistów
 5. Kodeks postepowania cywilnego
 6. Kodeks cywilny

 Stan prawny na dzień 19.08.2014 r.