Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Wokanda na dzień 25.06.2021 r. g. 16:00
21.05.2021, 11:17:36

WOKANDA na dzień 25 czerwca 2021 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 16:00

sygn. akt: Rep. PO D 01/20

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

z wniosku Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Andrzej Kondracki

Sędzia referent:  arch. Michał Bernatek

Sędzia: arch. Paweł Kośmicki

Protokolant: Marlena Strycharz

Wokanda na dzień 22.06.2021 r. g. 16:00
21.05.2021, 11:16:49

WOKANDA na dzień 22 czerwca 2021 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 16:00

sygn. akt: Rep. PO D 02/17

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

 

z wniosku Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący, sędzia referent: arch. Paweł Kośmicki

Sędzia:  arch. Robert Idem

Sędzia: arch. Jacek Jakutowicz

Protokolant: Marlena Strycharz

Sąd Polubowny - akty prawne
13.05.2021, 09:52:01

W załączeniu zamieszczamy nastepujące akty prawne dot. postepowania przed Sądem Polubownym przy Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

 1. Sąd Polubowny - opłaty
 2. Regulamin Sądu Polubownego przy POOIA RP
 3. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 4. Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inzynierów budownictwa oraz urbanistów
 5. Kodeks postepowania cywilnego
 6. Kodeks cywilny

 Stan prawny na dzień 25.09.2018 r.

Wokanda na dzień 18.05.2021 r. g. 15:15
05.05.2021, 11:49:28

WOKANDA na dzień 18 maja 2021 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 15:15

sygn. akt: Rep. PO D 02/20

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

z wniosku Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Jacek Jakutowicz

Sędzia referent:  arch. Tomasz Dworakowski

Sędzia: arch. Krzysztof Jur

Protokolant: Marlena Strycharz

Arbitrzy Sądu Polubownego
07.04.2021, 11:50:12

Arbitrzy Sądu Polubownego:

 1. Ewa Kasperska-Machura
 2. Robert Idem
 3. Krzysztof Jur
 4. Jacek Jakutowicz
 5. Barbara Józekowska
 6. Michał Bernatek
 7. Tomasz Dworakowski
 8. Jacek Józekowski
 9. Andrzej Kondracki
 10. Paweł Kośmicki
 11. Wojciech Nowacki
 12. Grzegorz Rzepecki
Wokanda na dzień 30.04.2021 r. g. 15:15
07.04.2021, 11:45:47

WOKANDA na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 15:15

sygn. akt: Rep. PO D 02/20

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

z wniosku Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Jacek Jakutowicz

Sędzia referent:  arch. Tomasz Dworakowski

Sędzia: arch. Krzysztof Jur

Protokolant: Marlena Strycharz

Wokanda na dzień 23.04.2021 r. g. 16:00
19.03.2021, 15:02:47

WOKANDA na dzień 23 kwietnia 2021 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 16:00

sygn. sprawy: Rep. PO OZ 01/20

w sprawie odpowiedzialności zawodowej

w przedmiocie nie spełnienia obowiązku projektanta określonego w art. 95 pkt 1 i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 tj. ze zm.)  z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Robert Idem

Sędzia referent: arch. Barbara Józekowska

Sędzia: arch. Grzegorz Rzepecki

Protokolant: Marlena Strycharz

Wokanda na dzień 16.04.2021 r. g. 14:00
19.03.2021, 15:01:32

WOKANDA na dzień 16 kwietnia 2021 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 14:00

sygn. akt: Rep. PO D 05/19

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Tomasz Dworakowski

Sędzia referent:  arch. Ewa Kasperska-Machura

Sędzia: arch. Wojciech Nowacki

Protokolant: Marlena Strycharz

Wytyczne sanitarne obowiązujące podczas rozpraw sądowych
23.02.2021, 13:04:13

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy wytyczne sanitarne obowiązujące podczas rozpraw sądowych. 

Biuro POOIA RP

Akty prawne - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
25.09.2018, 11:59:52

Poniżej zamieszczamy akty prawne dotyczące postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej orazdyscyplinarnej:

 1. Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
 2. Ustawa Prawo budowlane
 3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postepowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
 4. Kodeks Etyki Zawodowej Architektów
 5. Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych

Stan prawny na dzień 25.09.2018 r.