Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Wokanda na dzień 13.05.2024 r.
25.04.2024, 13:31:06

WOKANDA na dzień 13 maja 2024 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 15:00

sygn. sprawy: Rep. PO D 01/24

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 ze zm.)

z wniosku Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący, sędzia sprawozdawca: arch. Tomasz Dworakowski

Sędzia: arch. Wanda Grodzka

Sędzia: arch. Krzysztof Jur

Protokolant: Marlena Strycharz

Akty prawne - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
02.01.2023, 13:53:00

Podstawa działania Sądu przy Okręgowej Izbie Architektów:

1) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010050042

2) Regulamin KSD/OSD https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/2000_zalacznik_do_uchwaly_nr_4_xiv_pbkz_iarp__regulamin_ksd_63a0617745c92.pdf

Postępowanie dyscyplinarne:

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 194, poz. 1635) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021941635

4) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 534 z późn. zm.) - W zakresie przesłanek wyłączających ściganie (art. 17 k.p.k.) oraz wzywania i przesłuchiwania świadków oraz biegłych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970890555

5) Kodeks Etyki Zawodowej Architektów – Załącznik do Uchwały 01 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005 r. https://www.izbaarchitektow.pl/kategoria/kodeks_etyki,19/

Postępowanie zawodowe:

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940890414

7) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168

Arbitrzy Sądu Polubownego
02.01.2023, 13:49:15

Arbitrzy Sądu Polubownego:

 1. Michał Staszewski
 2. Michał Bernatek
 3. Tomasz Dworakowski
 4. Jakub Gorzka
 5. Wanda Grodzka
 6. Kamila Janczukowicz
 7. Krzysztof Jur
 8. Paweł Kośmicki
 9. Beata Kowalczyk
 10. Małgorzata Maroszek
 11. Wojciech Nowacki
 12. Joanna Tkacz-Woźnowska
 13. Barbara Wasilewska
 14. Małgorzata Zadroga-Zaremba
Sąd Polubowny - akty prawne
30.03.2022, 11:21:30

Akty prawne dot. postępowania przed Sądem Polubownym przy Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

 1. Sąd Polubowny - opłaty 
 2. Regulamin Sądu Polubownego przy POOIA RP https://old.izbaarchitektow.pl/pliki/zal_u_2_3skzia.pdf
 3. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19670240110
 4. Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010050042
 5. Kodeks postepowania cywilnego https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296
 6. Kodeks cywilny https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093