Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Wokanda na dzień 11.10.2022 r. g. 15:00
19.09.2022, 09:16:30

WOKANDA na dzień 11 października 2022 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 15:00

sygn. akt: Rep. PO OZ 01/22

w sprawie odpowiedzialności zawodowej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 95 pkt 4 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

z wniosku Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Krzysztof Jur

Sędzia sprawozdawca:  arch. Joanna Tkacz-Woźnowska

Sędzia: arch. Małgorzata Zadroga-Zaremba

Protokolant: Marlena Strycharz

Wokanda na dzień 08.09.2022 r. g. 15:00
14.07.2022, 15:06:27

WOKANDA na dzień 8 września 2022 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 15:00

sygn. akt: Rep. PO D 05/21

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Paweł Kośmicki

Sędzia sprawozdawca:  arch. Tomasz Dworakowski

Sędzia: arch. Wanda Grodzka

Protokolant: Marlena Strycharz

Wokanda na dzień 21.07.2022 r. g. 15:00
14.07.2022, 15:04:05

WOKANDA na dzień 21 lipca 2022 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 15:00

sygn. akt: Rep. PO D 02/22

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Krzysztof Jur

Sędzia sprawozdawca:  arch. Joanna Tkacz-Woźnowska

Sędzia: arch. Jakub Gorzka

Protokolant: Anna Romanow

Wokanda na dzień 30.06.2022 r. g. 15:00
24.06.2022, 09:30:54

WOKANDA na dzień 30 czerwca 2022 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 15:00

sygn. akt: Rep. PO D 02/22

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Krzysztof Jur

Sędzia sprawozdawca:  arch. Joanna Tkacz-Woźnowska

Sędzia: arch. Jakub Gorzka

Protokolant: Marlena Strycharz

Sąd Polubowny - akty prawne
30.03.2022, 11:21:30

Akty prawne dot. postępowania przed Sądem Polubownym przy Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

 1. Sąd Polubowny - opłaty 
 2. Regulamin Sądu Polubownego przy POOIA RP https://old.izbaarchitektow.pl/pliki/zal_u_2_3skzia.pdf
 3. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19670240110
 4. Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010050042
 5. Kodeks postepowania cywilnego https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296
 6. Kodeks cywilny https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093
Akty prawne - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
30.03.2022, 11:01:30

Podstawa działania Sądu przy Okręgowej Izbie Architektów:

1) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010050042

2) Regulamin KSD/OSD https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/regulamin_krajowego_sadu_dyscyplinarnego_i_okregowych_sadow_dyscyplinarnych-stan_na_dzien_01-10-2009.pdf

Postępowanie dyscyplinarne:

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 194, poz. 1635) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021941635

4) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 534 z późn. zm.) - W zakresie przesłanek wyłączających ściganie (art. 17 k.p.k.) oraz wzywania i przesłuchiwania świadków oraz biegłych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970890555

5) Kodeks Etyki Zawodowej Architektów – Załącznik do Uchwały 01 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005 r. https://www.izbaarchitektow.pl/kategoria/kodeks_etyki,19/

Postępowanie zawodowe:

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940890414

7) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168

Arbitrzy Sądu Polubownego
25.03.2022, 10:17:58

Arbitrzy Sądu Polubownego:

 1. Michał Staszewski
 2. Michał Bernatek
 3. Tomasz Dworakowski
 4. Jakub Gorzka
 5. Wanda Grodzka
 6. Kamila Janczukowicz
 7. Krzysztof Jur
 8. Paweł Kośmicki
 9. Beata Kowalczyk
 10. Małgorzata Maroszek
 11. Wojciech Nowacki
 12. Grzegorz Rzepecki
 13. Joanna Tkacz-Woźnowska
 14. Barbara Wasilewska
 15. Małgorzata Zadroga-Zaremba
Wokanda na dzień 14.03.2022 r. g. 16:00
21.02.2022, 14:39:51

WOKANDA na dzień 14 marca 2022 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 16:00

sygn. akt: Rep. PO D 05/21

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Paweł Kośmicki

Sędzia referent:  arch. Tomasz Dworakowski

Sędzia: arch. Jacek Józekowski

Protokolant: Marlena Strycharz

Wokanda na dzień 07.03.2022 r. g. 16:00
21.02.2022, 14:37:23

WOKANDA na dzień 7 marca 2022 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 16:00

sygn. akt: Rep. PO D 01/22

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

z wniosku Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Tomasz Dworakowski

Sędzia referent:  arch. Paweł Kośmicki

Sędzia: arch. Jacek Józekowski

Protokolant: Marlena Strycharz

Wokanda na dzień 09.03.2022 r. g. 14:00
03.02.2022, 16:01:37

WOKANDA na dzień 9 marca 2022 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

godz. 14:00

sygn. akt: Rep. PO D 03/21

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117)

z wniosku Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

 

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Grzegorz Rzepecki

Sędzia referent:  arch. Jacek Józekowski

Sędzia: arch. Wojciech Nowacki

Protokolant: Marlena Strycharz

Wytyczne sanitarne obowiązujące podczas rozpraw sądowych
23.02.2021, 13:04:13

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy wytyczne sanitarne obowiązujące podczas rozpraw sądowych. 

Biuro POOIA RP