Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Wokanda na dzień 20.03.2018 r.
28.02.2018, 16:17:12

WOKANDA na dzień 20 marca 2018 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk
godz. 15:00

sygn. sprawy: Rep. PO D 05/17

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)

z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Szczecinie.

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Narcyz Sienkiewicz
Sędzia referent:  arch. Jacek Jakutowicz
Sędzia: arch. Robert Idem
Protokolant: Marlena Strycharz

Posiedzenia Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Izby Architektów RP są otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP

Wokanda na dzień 06.03.2018 r.
28.02.2018, 16:16:53

WOKANDA na dzień 06 marca 2018 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk
godz. 16:15

sygn. sprawy: Rep. PO D 04/17

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)

z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Narcyz Sienkiewicz
Sędzia referent:  arch. Robert Reke
Sędzia: arch. Grzegorz Rzepecki
Protokolant: Marlena Strycharz

Posiedzenia Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Izby Architektów RP są otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP

Wokanda na dzień 09.01.2018 r.
18.12.2017, 12:04:41

WOKANDA na dzień 09 stycznia 2017 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk
godz. 17:00

sygn. sprawy: Rep. PO D 02/17

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1752)

z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Szczecinie.

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Michał Staszewski
Sędzia referent:  arch. Ewa Kasperska-Machura
Sędzia: arch. Grzegorz Rzepecki
Protokolant: Marlena Strycharz

Posiedzenia Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Izby Architektów RP są otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP

Wokanda na dzień 17.10.2017 r.
04.10.2017, 14:30:02

WOKANDA na dzień 17 października 2017 r.

Siedziba POOIA RP, Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk
godz. 17:00

sygn. sprawy: Rep. PO D 01/17

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego w art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1752)

z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Gdańsku.

Skład Orzekający Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIA RP:

Przewodniczący: arch. Michał Staszewski
Sędzia referent:  arch. Paweł Kośmicki
Sędzia: arch. Narcyz Sienkiewicz
Protokolant: Marlena Strycharz

Posiedzenia Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Izby Architektów RP są otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP

Akty prawne - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
04.08.2017, 13:17:32

Poniżej zamieszczamy akty prawne dotyczące postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej orazdyscyplinarnej:

 1. Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
 2. Ustawa Prawo budowlane
 3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postepowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
 4. Kodeks Etyki Zawodowej Architektów
 5. Regulamin Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych

Stan prawny na dzień 30.06.2017 r.

Arbitrzy Sądu Polubownego
01.02.2017, 16:46:22

Na mocy Zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP Arbitrami Sądu Polubownego zostali:

 1. Michał Staszewski
 2. Ewa Kasperska-Machura
 3. Jacek Jakutowicz
 4. Robert Reke
 5. Narcyz Sienkiewic
 6. Grzegorz Rzepecki
 7. Robert Idem
 8. Joanna Tkacz-Woźnowska
 9. Dominika Ponikła
 10. Stanisław Przytuła
 11. Paweł Kośmicki
Sąd Polubowny - akty prawne
20.08.2014, 17:48:43

W załączeniu zamieszczamy nastepujące akty prawne dot. postepowania przed Sądem Polubownym przy Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

 1. Sąd Polubowny - opłaty
 2. Regulamin Sądu Polubownego przy POOIA RP
 3. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 4. Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inzynierów budownictwa oraz urbanistów
 5. Kodeks postepowania cywilnego
 6. Kodeks cywilny

 Stan prawny na dzień 19.08.2014 r.