Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Akty prawne

Petycja do Ministra J. Kwiecińskiego w sprawie ustawy o architektach
20.12.2018, 13:22:46

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy link do petycji skierowanej do Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego w sprawie kontynuowania procedowania dwóch odrębnych ustaw:

https://citizengo.org/pl/167211-popieramy-odrebnosc-ustaw-dla-architektow-i-inzynierow-budownictwa

Biuro POOIA RP

Poradnik - RODO w praktyce architekta
24.05.2018, 14:42:01

Szanowni Państwo,

Architekci IARP, 

W załączeniu znajduje się poradnik - "RODO w praktyce architekta" opracowany na zlecenie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP przez mec. Mariusza Królczyka w nawiązaniu do szkolenia z tej materii, które odbyło się 22.05.2018 r. 

Akty prawne - RODO, Prawo wodne, warunki techniczne
17.05.2018, 13:40:01
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) >>>
  • Przewodnik RODO dla małych i średnich przedsiębiorców wydany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii autorstwa P. Litwińskiego >>>
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11 kwietnia 2018 r., poz. 710 >>>
  • Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z nowelizacji opublikowanej 8 grudnia 2017 r. (wersja czerwono-niebieska – uzupełniona) >>>

 

"Zabudowa śródmiejska uzupełniająca"
25.04.2017, 14:01:18

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy interpretację Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie "zabudowy śródmiejskiej uzupełniającej".

Stanowisko IARP - projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówieniń publicznych
01.02.2017, 17:30:11

Szanowni Państwo,

W załączeniu umieszczemy stanowisko IARP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Biuro POOIA RP

Regulamin zasad ponownego wpisu na listę członków oraz szkoleń uzupełniających
05.12.2016, 12:23:52

Szanowni Państwo,

W załaczeniu umieszczamy treść Regulaminu zasad ponownego wpisu na listę członków Izby oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających.

Biuro POOIA RP

Pismo w sprawie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej Ep.
03.03.2016, 17:54:36

Szanowni Państwo,

W załączeniu umieszczamy pismo Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej Ep.

Biuro POOIA RP

dot. projektów branżowych dołączanych do projektów budowlanych
11.02.2016, 10:20:14

Szanowni Państwo,
Z upoważnienia Rady Pomorskiej  Okręgowej Izby Architektów RP oraz w związku z problemami interpretacyjnymi art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane dot. zakresu projektów branżowych dołączanych do projektów budowlanych budynków informujemy, iż na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod linkiem: https://www.piib.org.pl/images/stories/aktualnosci/2016-01/Pismo_Ministra_Infrastruktury_i_Budownictwa.pdf zostało opublikowane pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa o nr DB.II.050.251.2015.IS wyjaśniające stanowisko Ministra w powyższej sprawie.

Biuro POOIA RP

Wymagania dla projektu budowlanego - przyłącza
08.01.2015, 10:20:19

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczamy stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budowlany w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Biuro POOIA RP

Kodeks Urbanistyczno-Budowlany - uwagi
26.08.2014, 14:51:37

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Prosimy o zapoznanie się z projektem i zgłaszanie uwag do projektu na adres mailowy: pomorska@iarp.pl

Biuro POOIA RP

Kdeks Etyki Zawodowej Architektów
26.07.2013, 13:24:39

W załączeniu Kodeks Etyki Zawodowej Architektów

Przykładowa wycena prac projektowych
17.01.2013, 23:52:03

Komisja standardów wykonywania zwodu, umów i honorariów Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

w celu zaznajomienia młodych, początkujących Kolegów ze sposobami wycen prac projektowych opracowaław/n dokumenty.

Opinie Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
16.02.2012, 14:54:58

Opinie Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.


1. Opinia GKUA z dn. 27.07.07 r. dot. projektu ustawy Prawo Budowlane. czytaj
2. Opinia GKUA z dn. 03.08.07 r. dot. projektu ustawy o planowaniu przestrzennym. czytaj

Interpretacja pojęcia drogi ewakuacyjnej
27.10.2010, 08:18:17

W załączonych skanach znajduje się interpretacja pojęcia drogi ewakuacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

Charakterystyki i świadectwa energetyczne budynków - kompendium informacyjne
20.02.2009, 14:19:10
Krajowa Rada Izby Architektów, wychodząc na przeciw potrzebom środowiska architektów, opracowała kompendium informacyjne w zakresie nowości prawnych odnoszących się do sporządzania charakterystyk oraz świadectw energetycznych budynków. Szczegółowe informacje można uzyskać w nowej zakładce na stronie Krajowej IA: Charakterystyki i świadectwa energetyczne budynków