Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Przekazanie 1% podatku
08.02.2022, 09:58:57

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy prośbę naszego członka o wsparcie syna 1% podatku.

Biuro POOIA RP

Targi BUDMA 2022
04.02.2022, 16:45:17

BUDMA 2022 - inicjatywy dla architektów

Szanowne Koleżanki, Szanowny Koledzy,

podczas zbliżających się targów BUDMA planowane są dwie inicjatywy dla architektów:

Informacja o Zjeździe
04.02.2022, 14:34:36

Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,
Członkowie Pomorskiej OIARP,

Serdecznie dziękujemy wszystkim architektom, którzy wzięli udział w Zebraniach Obwodowych, które się odbyły w styczniu 2022 roku.

Gratulujemy Delegatom wybranym na okręgowy zjazd naszej Izby.

Lista Delegatów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Organizacja”: https://pomorska.iarp.pl/organizacja,6/pomorska_okregowa_izba_architektow_rp,26

Zawiadomienie o zjeździe zostanie wysłane do Delegatów mailem, zgodnie z regulaminem na 30 dni przed terminem zjazdu.

Informujemy, że zjazd odbędzie się w sobotę 19.03.2022 r. o godz. 10.00 w trybie stacjonarnym w siedzibie Izby.

W tym dniu Delegaci będą wybierać na kolejną, VI już kadencję IARP, na lata 2022-2026, członków następujących organów statutowych:

 1.        Rady POOIARP.
 2.        Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POOIARP.
 3.        Okręgowej Komisji Rewizyjnej POOIARP.
 4.        Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POOIARP.
 5.        Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej POOIARP i jego Zastępców.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.

W imieniu Rady POOIARP,
Bartosz Macikowski Architekt IARP
Przewodniczący Rady

Oferty pracy Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska
04.02.2022, 14:34:24

Szanowni Państwo,

W załączeniu umieszczamy ogłoszenia na wolne stanowska:

- 2 etaty na urbanistę,

- 1 etat na projektanta do Zespołu Przestrzeni Publicznych i Krajobrazu.

Termin składania aplikacji: do dnia 18.02.2022 r.

Biuro POOIA RP

Konkurs studialny dwuetapowy na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi
04.02.2022, 14:34:02

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza do udziału w dwuetapowym konkursie studialnym na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi w Gdańsku.

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Gdańska.
Konkurs objęty jest patronatem:
– Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże w Gdańsku
– Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Termin rejestracji udziału w konkursie: 18.02.2022 r.

Szczegółowe informacje znjadują sie pod linkiem: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-architekta-miasta/konkurs-studialny-dwuetapowy-na-koncepcje-urbanistyczno-architektoniczna-strefy-wejsciowej-na-plaze-stogi,a,212173

Lista Delegatów POOIARP - VI kadencja IARP
04.02.2022, 12:49:48

Lista Delegatów na okręgowe zjazdy Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP na VI kadencję IARP na lata 2022 - 2026.

Delegatów wybrali członkowie Izby obecni na Zebraniach Obwodowych, które odbyły się 22.01.2022 r. w siedziebie Izby.

Przekazanie 1% podatku
04.02.2022, 10:16:09

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci,

Rada Wielkopolskiej OIA RP uprzejmie informuje o możliwości wsparcia 1% podatku leczenia córki naszej Koleżanki architekt, członka Wielkopolskiej OIA RP i Poznańskiego SARPu (w latach 1995 – 2021) oraz córeczki naszego Kolegi architekta, członka Wielkopolskiej OIA RP.

Wystawa pt."Słuchając ciszy"
20.01.2022, 19:33:18

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. "Słuchając ciszy" malarstwa i poezji jednego z członków naszej Izby
Architekta IARP Jana Sabiniarza.

Wystawa ma miejsce w Chojnickim Centrum Kultury i jest dostępna od 16 grudnia 2021 do 30 stycznia 2022
w godzinach otwarcia ChCK. Wstęp wolny.

Szczegóły pod linkiem: Wystawa "Słuchając ciszy" | Chojnickie Centrum Kultury (ckchojnice.pl)

Składanie dokumentów na uprawnienia budowlane na letnią sesję egzaminacyjną 2022 r.
11.01.2022, 09:37:11

Szanowni Państwo,

Mając na względzie zminimalizowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Okręgowa Komisji Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje, że składanie wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej będzie się odbywało w następujący sposób:

1. wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wraz z kompletem dokumentów na letnią sesję egzaminacyjną 2022 r. należy składać do dnia 10 marca 2022 r. (czwartek);

2. wnioski można składać osobiście – będą przyjmowane na Złotej Sali, bądź wysłać pocztą tradycyjną;

3. przed złożeniem wniosku:

 • należy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty;
 • należy umówić telefonicznie termin złożenia wniosku wraz z dokumentami;
 • w przypadku wystąpienia wątpliwości dot. procedury składania dokumentów
  na uprawnienia budowlane należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo w celu ich wyjaśnienia;
 • wszelkie informacje dot. ubiegania się o uprawnienia budowlane znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Architekci – uprawnienia oraz na stronie internetowej Krajowej Izby Architektów RP w zakładce Krajowa Komisja Kwalifikacyjna;

4. zasady bezpieczeństwa:​

 • na terenie obiektu wymagane jest noszenie maseczki ochronnej;
 • po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce;
 • podczas kontaktu z pracownikami Biura Izby należy zachować bezpieczną odległość 2 m.


Z poważaniem,
Elżbieta Zdunkowska-Mróz, Architekt IARP
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Studia podyplomowe "Architektura i budownictwo proekologiczne"
23.12.2021, 15:47:47

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej ogłosił nabór na III edycję studiów podyplomowych "Architektura i budownictwo proekologiczne"

Szczegóły w załączeniu.

Biuro POOIA RP

Ogłoszenie o zwołaniu o Zebrań Obwodowych
22.12.2021, 15:43:40

Na podstawie art. 15, art. 16 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), oraz § 2 ust. 2, § 7 ust.1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz ...

Gwarancje ubezpieczeniowe w procesie projektowym - PZU
29.10.2021, 09:45:16

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy prezentację PZU nt. Gwarancji ubezpieczeniowych w procesie projektowym".

Biuro POOIA RP

WOIA RP - ws. "tarcz antykryzysowych" - zwolnienie ze składek ZUS
08.06.2021, 08:43:40

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy stanowisko Wielkopolskiej OIA w sprawie "tarcz antykryzysowych" - zwolnienie ze składek ZUS.

Biuro POOIA RP

Tarcza antykryzysowa
15.04.2020, 12:20:54

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy opracowanie adwokat Dominiki Szumały dot. tarczy antykryzysowej.

Biuro POOIA RP

Terminy sądowe i procesowe dla architektów w czasie pandemii
15.04.2020, 12:18:05

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy opracowanie adwokat Dominiki Szumały dot. terminów sądowych i procesowych dla architektów w czasie pandemii.

Biuro POOIA RP

Komunikat ZUS dot. tarczy antykryzysowej
10.04.2020, 08:12:53

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo komunikat ZUS dot. tarczy antykryzysowej. 

Biuro POOIA RP

Kształtowanie przestrzeni
03.09.2019, 12:22:45

Jednocześnie zachęcamy do pozyskiwania placówek Edukacyjnych i zglaszanie ich przez formularz na stronie IARP

http://www.izbaarchitektow.pl/zgloszenie/

Dot. faktur elektonicznych
04.07.2019, 12:50:00

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne wystawiane w ramach realizacji zamówienia publicznego.

Dostęp do Bazy Polskich Norm
27.03.2019, 16:09:23

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2019 r. została udostępniona Baza Polskich Norm, zapewniająca bezpłatny dostęp dla wszystkich architektów IARP.

Dostęp do norm uzyskać można po zalogowaniu do systemu poprzez portal www.izbaarchitektow.pl lub www.warsztatarchitekta.pl (dane do logowania, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby). Następnie należy kliknąć zakładkę nr 8 "Polskie Normy".

Skład organów KIA w latach 2018-2022
26.06.2018, 10:52:31

Szanowni Państwo,

W dniach 15-16 czerwca 2018 r. odbył się IV Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Izby Architektów RP, na którym wybrano następujacych członków krajowych organów IARP:

1  2  3  4