Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Uchwała ws opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych
29.02.2024, 15:57:55

Szanowni Państwo,

w załączeniu uchwała nr O-6-VI-2024 Krajowej Rady z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Biuro POOIA RP

Terminy egzaminów 2023-2026
28.02.2024, 15:57:08

Szanowni Państwo,

Poniżej terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej wyznaczonych w latach 2023-2026 przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP:

 1. 2023 r.: 
  • sesja letnia 2 czerwca
  • sesja zimowa 1 grudnia
 2. 2024 r.: 
  • sesja letnia 7 czerwca / wnioski składane do 7 marca
  • sesja jesienna 22 listopada / wnioski składane do 22 sierpnia
 3. 2025 r.: 
  • sesja wiosenna 16 maja / wnioski składane do 17 lutego
  • sesja jesienna 21 listopada / wnioski składane do 21 sierpnia
 4. 2026 r.:
  • sesja wiosenna 15 maja / wnioski składane do 16 lutego
  • sesja jesienna 20 listopada / wnioski składane do 20 sierpnia

Biuro POOIA RP

XVII Sprawozdawczy Zjazd Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
27.02.2024, 10:08:24

Szanowni Państwo,

Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, zgodnie z uchwałą Nr 112/VI z dnia 13 grudnia 2023 r. informuje,

że XVII Sprawozdawczy Zjazd Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP odbędzie się

w dniu 20 marca 2024 roku (środa), o godz. 16.00

stacjonarnie w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP (Złota Brama) Gdańsk, Targ Węglowy 27.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 5 ust. 1 regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów
oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP,
obecność delegatów na zjazdach jest obowiązkowa.

MRiT zaprasza na szkolenie
15.02.2024, 16:07:16

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło cykl bezpłatnych jednodniowych szkoleń stacjonarnych z zamówień publicznych dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP lub osób zatrudnionych w tym sektorze. Program szkoleń został przygotowany z myślą o osobach, które nie brały dotychczas udziału w procedurach zamówieniowych lub robiły to sporadycznie.

Analiza przetargów Biznes Polska
06.02.2024, 10:49:32

Szanowni Państwo,
Architekci IARP,

Publikujemy wyniki analizy przetargów zamieszczonych na stronie Biznes Polska w miesiącach listopad-grudzień 2023.

Biuro POOIA RP

XI edycji konkursu Kształtowanie Przestrzeni
05.02.2024, 13:20:55

Wysokość opłat w 2024 r.
27.12.2023, 14:11:10

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła wysokość opłat obowiązujących w Izbie Architektów RP w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. :

 • wpis na listę członków Izby - 630 zł
 • ponowny wpis na listę członków Izby - 1590 zł
 • szkolenie uzupełniające przy ponownym wpisie - 210 zł
 • przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia - 630 zł
 • składka członkowska  - 112 zł miesięcznie
 • składka członkowska dla osób zawieszonych - 11,20 zł miesięcznie

W/w opłaty należy uiszczać na konto nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205 (podając w tytule przelewu imię i nazwisko lub nr członkowski oraz za co jest to opłata).

Biuro POOIA RP

Analiza przetargów Biznes Polska
11.12.2023, 15:47:50

Szanowni Państwo,
Architekci IARP,

Publikujemy wyniki analizy przetargów zamieszczonych na stronie Biznes Polska w miesiącach wrzesień– październik 2023.

Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków
13.11.2023, 14:50:27

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowiące odpowiedź na pismo POOIA RP ws pracy Wojewódzkiego Urządu Ochorny Zabytków.

Biuro POOIA RP

Minister Waldemar Buda podpisał rozporządzenie #StopPatodeweloperka
26.10.2023, 15:41:45

Szanowni Państwo,

Infirmacje szczegółowe dotyczące zmiany przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/minister-waldemar-buda-podpisal-rozporzadzenie-stoppatodeweloperka

Biuro POOIA RP

Stanowisko KRIA dot. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
11.10.2023, 18:54:32

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy stanowisko KRIA dot. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Biuro POOIA RP

Analiza przetargów Biznes Polska
12.09.2023, 15:03:45

Szanowni Państwo,
Architekci IARP,

Publikujemy wyniki analizy przetargów zamieszczonych na stronie Biznes Polska w miesiącach lipiec– sierpień 2023.

Bilansowanie powierzchni biologicznie czynnej przy inwestycjach w mieście Sopocie
24.08.2023, 10:55:21

Szanowni Państwo,

Na prośbę Urzędu Miasta Sopot zamieszczamy informację nt. bilansowania powierzchni biologicznie czynnej przy inwestycjach w mieście Sopocie.

Przy ustalaniu wskaźników powierzchni biologicznie czynnej należy stosować definicję wynikającą z art. 2 ust. 12 Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, bowiem Sopot jest uzdrowiskiem i regulacje zawarte w ww. ustawie stanowią lex specialis w stosunku do regulacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

„tereny biologicznie czynne to tereny z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, w szczególności jako trawniki lub kwietniki, a także stanowiące 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniejszej jednak niż 10m2 oraz wodę powierzchniową na tych terenach.”

Biuro POOIA RP

Stanowisko MPOIARP dot. wymagań urzędów
07.08.2023, 14:31:12

Szanowni Państwo,

w związku ze zgłoszeniami Kolegów i Koleżanek architektów dot. wymagań stawianych przez niektóre urzędy - obowiązku składania podpisów projektantów na elementach dokumentacji projektowej - przesyłamy link do stanowiska Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w tym temacie:

https://www.facebook.com/malopolska.iarp/posts/pfbid02T6XFVn94kpEjEDmjB8HRwBMKPT7cXNvYDGw7cFc7fRPmVrKKkctDY611ZxTYhDLul

Biuro POOIA RP

Analiza przetargów Biznes Polska
28.07.2023, 10:52:20

Szanowni Państwo,
Architekci IARP,

Publikujemy wyniki analizy przetargów zamieszczonych na stronie Biznes Polska w miesiącach maj – czerwiec 2023.

Apel Prezydenta Miasta Sopotu
29.06.2023, 12:44:59

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z Apelem Prezydenta Miasta Sopotu, który zamieszczamy niżej. 

STANDARDY DOSTĘPNOŚCI DLA MIASTA SOPOT można pobrać pod linkiem.

 

Poradnik Polski Ład dla architektów
29.04.2022, 10:35:15

Szanowni Państwo,

W załączeniu pismo Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów RP, arch. Wojciecha Gwizdaka dot. opracowania pt. Poradnik Polski Ład dla architektów. 


Poradnik dostępny jest na stronie internetowej IARP:

https://www.izbaarchitektow.pl/pokaz/poradnik_polski_lad_dla_architektow,1808/

Biuro POOIA RP

Lista Delegatów POOIARP - VI kadencja IARP
04.02.2022, 12:49:48

Lista Delegatów na okręgowe zjazdy Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP na VI kadencję IARP na lata 2022 - 2026.

Delegatów wybrali członkowie Izby obecni na Zebraniach Obwodowych, które odbyły się 22.01.2022 r. w siedziebie Izby.

Dot. faktur elektonicznych
04.07.2019, 12:50:00

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Izby Architektów RP informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), zgodnie z którymi zamawiający ma obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne wystawiane w ramach realizacji zamówienia publicznego.

Dostęp do Bazy Polskich Norm
27.03.2019, 16:09:23

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2019 r. została udostępniona Baza Polskich Norm, zapewniająca bezpłatny dostęp dla wszystkich architektów IARP.

Dostęp do norm uzyskać można po zalogowaniu do systemu poprzez portal www.izbaarchitektow.pl lub www.warsztatarchitekta.pl (dane do logowania, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby). Następnie należy kliknąć zakładkę nr 8 "Polskie Normy".

1  2  3