Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Konferencja i warsztaty Shapes of Logic
09.02.2017, 14:50:31

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 26-28 maja 2017 r. odbędzie się konferencja oraz warsztaty Shapes of Logic. Tamatyka spotkań dotyczyć będzie automatyzacji, która coraz częściej pojawia sie w procesie projektoym architektów, urbanistów i dizajnerów. Zarówno w algorytmach jak i w postaci robotów.

Więcej informacji znajdą Państwo w załaczeniu oraz pod linkiem http://www.shapesoflogic.org

Biuro POOIA RP

Spotkanie z Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 22.02.2017 r. g. 13:00
07.02.2017, 15:35:07

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lutego (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Izby odbędzie się
spotkanie z Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Panią Małgorzatą Cymerys.

Tematem przewodnim spotkania jest zagadnienie wykonywania zawodu architekta w kontekście uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Informacje o spotkaniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/425 (rejestracja na samym dole strony).

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Biuro POOIA RP

Spotkanie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - 16.02.2017 r. godz. 13.00
02.02.2017, 13:53:28

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lutego (czwartek) o godz. 13.00
w siedzibie Izby odbędzie się
spotkanie z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Panią Agnieszką Kowalską.


Spotkanie ma na celu poruszenie następujących tematów:
„Partnerstwo, współpraca, informacja:
1. Problemy najczęściej występujące w kontaktach Konserwator - Architekt;
2. Procedura uzgadniania dokumentacji projektowej z konserwatorem zabytków.”

 

Wstępne informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/424 (rejestracja na samym dole strony).

Serdecznie zapraszamy.

IV edycja Konkursu dla młodzieży
02.02.2017, 12:11:31

Informujemy, że 23 stycznia 2017 r. ogłosiliśmy otwarcie IV edycji Konkursu dla młodzieży realizującej zajęcia wg programu edukacyjnego IARP pn.: "Kształtowanie przestrzeni". Temat konkursu w tym roku jest niezwykły - "RE:Lokacja - gra w kształtowanie przestrzeni". Opis zadania konkursowego oraz regulamin konkursowy dostępny jest na stronie Krajowej Izby Architektów RP http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2718

Zainteresowane szkoły zapraszamy do kontaktu z Pomorską Izbą Architektów - tel. 58/3000656.

Wszystkie zgłoszenia będą przekazywane bezpośrednio do Koordynatora programu "Kształtowania Przestrzeni"
dr inż. arch. Piotra Marczaka, Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Otwarcie wystawy pt. Architektura: realizacja mysli
02.02.2017, 10:50:04

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy pt. Architektura: realizacja mysli. Wielkopolskiej konkursy architektoniczne 2002-2017, przygotowanej przez Wielkopolską OIA RP w ramach obchodów 15-lecia istnienia Izby Architektów RP.

Wernisaż odbędzie się dnia 09 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Holu Wielkim Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, ul. Święty Marcin 80/82.

W ramach wernisażu o godz. 19:00 w Sali Scena Nowa odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego pt. The Competition w reżyserii hiszpańskiego architektta Angela Borrego Cubero.

Ponadto w czasie wernisażu odbędzie się promocja - prezentacja "Mapy architektury nowoczesnej i współczesnej miasta Poznania", przygotowana i wydana przez Wielkopolską Okegową Izbę Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich o/Poznań i Wydawnictwem Miejskim POSNANIA.

Nagroda im. Macieja Nowickiego i Forum Architektury
02.02.2017, 10:17:11

Szanowni Państwo,

Informujemy, że podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2017 odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego pt. Energooszczędne budynki w zgodzie z siłami natury oraz Forum Architektury pt. Człowiek, architektura, środowisko - wiedza i inspiracje.

Więcej informacji znajdą Panstwo pod linkiem http://www.architekturaibiznes.com.pl/?opt=dlafirm&pid=352

Biuro POOIA RP

BUDMA
26.01.2017, 16:45:34

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mamy do rozdania 8 zaproszeń na Międzyanrodowe Targi BUDMA 2017, które odbęda się w dniach 07-10.02.2017 r w Poznaniu http://www.budma.pl/pl/program_wydarzen/

Wysokość opłat członkowskich w 2017 r.
27.12.2016, 10:52:33

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 1 ust. 1-3 i § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie ustalenia innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, podjętej w Warszawie w dniu 16 czerwca 2007 r., wysokości tych opłat i zasad ich podziału, w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą nr 2 IV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 6 grudnia 2008 r. Krajowa Rada IARP ustaliła następujące opłaty:

  • za wpis na listę członków Izby w wysokości 390 zł,
  • za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 970 zł,
  • za przywrócenie w prawach członka Izby w wysokości 390 zł,

które obowiązywać będą w Izbie Architektów RP od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015 r. w samorządzie zawodowym oraz na podstawie "komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.", Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 16 listopada 2016 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w 2017 roku na kwotę 78 zł/miesięcznie.

W związku z powyższym składka członkowska dla osób zawieszonych w prawach członka Izby również wzrośnie i będzie wynosić 7,80 zł/miesięcznie.

Biuro POOIA RP

"Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu - II edycja"
12.12.2016, 15:26:16

 

Serdecznie Państwa zapraszamy na szkolenie pt.
"Linijka słońca - analiza nasłonecznienia i zacienienia z wykorzystaniem tradycyjnego diagramu - II edycja",
które odbędzie się  w dniu 19.01.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00.
 

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/413 (rejestracja na samym dole strony).

Dane do logowania:

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie www.izbaarchitektow.pl (dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby).

 

Targi Energii ze Źródeł Odnawialnych
08.12.2016, 16:21:24

Kolejna edycja Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg odbędzie się w dniach 11-12 kwetnia 2017 r. we Wrocławiu.

Głównymi tematami targów są: energia słoneczna (fotowoltaika, energia solarna termiczna), pompy ciepła, biomasa, energia geotermalna, biogaz, kogeneracja, energia wodna, energia wiatrowa, energooszczędne budownictwo i renowacja.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem http://www.inenerg.com/

Program edukacyjny IARP Kształtowanie przestrzeni
14.10.2016, 14:08:50

 

Informujemy, iż koordynatorem programu edukacyjnego IARP Kształtowanie przestrzeni z ramienia POOIA RP jest 

arch. Piotr Marczak (dane kontaktowe: 58 300 06 56, e-mail: pmar@pg.gda.pl).

Porady prawne dla członków Izby
13.07.2016, 19:30:23

Informujemy, że z dniem 14 lipca 2016 roku zmianie ulega godzina porad prawnych dla członków Izby. Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych w siedzibie Izby, w każdy czwartek w godz. 12.00 – 14.00.

PORADY PRAWNE dla CZŁONKÓW IZBY.
13.07.2016, 19:27:29

PORADY PRAWNE dla CZŁONKÓW IZBY.

Informujemy, że z dniem 25 lutego 2016 roku rozpoczeliśmy świadczenie porad prawnych dla członków Izby. Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych w siedzibie Izby, w każdy czwartek w godz. 12.00 – 14.00.

Pomoc prawna świadczona dla członków POOIARP ogranicza się do udzielenia podstawowych informacji prawnych w danym stanie faktycznym. Członek Izby może uzyskać jedną poradę prawną
w zakresie danego stanu faktycznego.

Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze umawianie swojej wizyty droga mailową pomorska@iarp.pl

Zapraszamy Państwa do korzystania z tych usług.

Pomoc prawna dla członków POOIA RP
13.07.2016, 19:27:02

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w ramach ochrony i pomocy prawnej członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Izba gwarantuje następującą pomoc prawną:

          I. porady prawne udzielane przez Radcę Prawnego POOIA RP Panią Annę Lewicką-Cwynar

Porady prawne udzielane są w formie e-mailowej, telefonicznej lub bezpośrednio
w siedzibie Izby. Radca Prawny Izby dyżuruje w środy od godz. 16:00. Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu się.

Porady prawne udzielane są w sprawach wykładni obowiązujących przepisów prawa dot. bezpośrednio pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Schemat wydawania zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe
01.06.2016, 18:38:07

Szanowni Państwo,

W załaczeniu zamieszczemy schemat wydawania zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Biuro POOIA RP

SPRAWOZDANIE Z XI SPRAWOZDAWCZEGO ZJAZDU POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP
13.05.2016, 14:26:29

Sprawozdanie w załączeniu.

Słownik "Pomorskie ABC Przestrzeni"
21.03.2016, 13:22:35

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Izbę Architektów RP zadań i obowiązków dotyczących edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży informujemy, że wydaliśmy ilustrowany słownik Pomorskie ABC Przestrzeni, przeznaczony dla dzieci ze szkół podstawowych. Publikację naszą chcemy podarować placówkom i nauczycielom województwa pomorskiego zainteresowanym przybliżeniem dzieciom tematyki architektury z uwrażliwieniem na otaczającą nas przestrzeń. Słownik zawiera hasła, które odnoszą się do elementów tworzących przestrzeń wokół nas, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki krajobrazów woj. pomorskiego.

XI Sprawozdawczy Zjazd Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
02.03.2016, 14:28:29

Uprzejmie informujemy, że XI Sprawozdawczy Zjazd Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP odbędzie się
w piątek 18 marca 2016 roku, o godz. 17.00 w siedzibie Izby.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP, obecność delegatów na zjazdach jest obowiązkowa.

Ubezpieczenia zdrowotne IARP - architekt, rodzina, pracownicy
25.02.2016, 11:25:34

Krajowa Rada IARP we współpracy z iExpert.pl, przygotowała ofertę ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych wszystkim członkom IARP ich rodzinom i pracownikom.

Oferta została tak skonstruowana, aby każdy członek samorządu mógł dopasować do własnych potrzeb i możliwości zestaw usług medycznych.

Członkowie IARP wybierać mogą spośród 15 pakietów oferowanych przez trzech ubezpieczycieli. Pakiety dostępne są w wariantach indywidualnych i rodzinnych.

Zakres świadczeń jest bardzo szeroki, od podstawowych specjalistów, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, po rehabilitację, stomatologię i skomplikowane operacje realizowane w warunkach szpitalnych.

Zaletą oferty są krótkie terminy oczekiwania na wizytę do specjalisty i badania diagnostyczne.

Internista lub pediatra przyjmuje w 24 godziny, a lekarze specjaliści do 5 dni. 

Ubezpieczenie można zawrzeć prywatnie, a także na firmę. W zależności od zakresu usług,  miesięczna cena pakietu indywidualnego wynosi od 39 zł do 122 zł.

Tutaj są dostępne szczegóły oferty >>

Więcej informacji na stronie IARP >>

Szczegółowych informacji udziela,

Robert Popielarz
iExpert.pl
kom.: 608 006 160
tel: 22 100 40 66
robert.popielarz@iexpert.pl

dot. projektów branżowych dołączanych do projektów budowlanych
11.02.2016, 10:20:14

Szanowni Państwo,
Z upoważnienia Rady Pomorskiej  Okręgowej Izby Architektów RP oraz w związku z problemami interpretacyjnymi art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo budowlane dot. zakresu projektów branżowych dołączanych do projektów budowlanych budynków informujemy, iż na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod linkiem: https://www.piib.org.pl/images/stories/aktualnosci/2016-01/Pismo_Ministra_Infrastruktury_i_Budownictwa.pdf zostało opublikowane pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa o nr DB.II.050.251.2015.IS wyjaśniające stanowisko Ministra w powyższej sprawie.

Biuro POOIA RP

1  2  3  4  5  6