Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 07.06.2018 | Aktualizacja: 07.06.2018, 09:27:19

Szkolenie NID w dniu 12.06.2018 godz. 16.00 - Faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego

Szkolenie zostanie poprowadzone przez wykładowcę Pawła Filipowicza oraz wykładowcę arch. Dominika Mączyńskiego.

Cały cykl szkoleń, którego w/w temat stanowi część II, prowadzony jest przez specjalistów posiadających długoletnie doświadczenie w pracach projektowych i realizacyjnych przy zabytkach,
a także doświadczenie w zakresie prawa ochrony zabytków i funkcjonowania organów konserwatorskich wydających pozwolenia na prace.

Zgłoszenia na szkolenie są dokonywane tylko w formie elektronicznej.
Informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie:  https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/620
Dane do logowania:
Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie www.izbaarchitektow.pl (dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby).