Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 02.07.2020 | Aktualizacja: 02.07.2020, 08:45:07

Konkursu na najlepszą realizację architektoniczną w Gdańsku. Konkurs dotyczy inwestycji ukończonych w latach 2018-2019

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Gdańska i Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Wybrzeże ogłaszają trzecią edycję konkursu na najlepszą realizację architektoniczną w Gdańsku. Konkurs dotyczy inwestycji ukończonych w latach 2018-2019.

Celem konkursu jest promocja gdańskiej architektury poprzez ukazanie jej różnorodnego i ciekawego oblicza. Nagrody otrzymują wspólnie architekt, inwestor i wykonawca.

Wśród najlepszych mogą znaleźć się: budynek, zespół budynków, budowla (mosty, wiadukty, wieże itp.) lub elementy terenowe (założenia parkowe, promenady, urządzenia sportowe itp.).

Wyboru dokona kapituła złożona z przedstawicieli SARP i Miasta Gdańska. Skład kapituły zmienia się przy każdej edycji konkursu. Nagrody na wniosek kapituły przyznaje Prezydent Miasta Gdańska.

Zgłoszenia kandydatów do nagrody można nadsyłać do 16 sierpnia 2020 r. na adres najlepsza.architektura@gdansk.gda.pl

Zgłoszenie powinno zawierać szczegółową lokalizację obiektu (ukończonego w latach  2018-2019, zdjęcie oraz uzasadnienie merytoryczne. Kapitula przed dokonaniem wyboru przeprowadza również wizję lokalną.

W poprzedniej edycji konkursu „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej” za lata 2016 - 2017 otrzymały trzy obiekty: Kładka na Ołowiankę, zespół zabudowy mieszkaniowej Brabank oraz Hotel Central. Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną – dla budynku Muzeum II Wojny Światowej oraz trzy wyróżnienia.

Nagroda składa się z trzech elementów: statuetki, dyplomu oraz metalowej plakietki zawierającej nazwisko lub nazwę autora projektu (studia architektonicznego), inwestora i wykonawcy. Plakietka przeznaczona jest do wmurowania w fasadę nagrodzonego obiektu.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie SARP, w Dworze Bractwa św. Jerzego, przy Targu Węglowym 27. 

Link do konkursu: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/rusza-konkurs-architektoniczny,a,173601

Biuro POOIA RP