Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.09.2018 | Aktualizacja: 14.09.2018, 09:43:15

Konkurs

XXII EDYCJA KONKURSU "POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE"

na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej wykonaną i przekazaną do użytku przed końcem 2017 roku.

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej.
Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa
się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XXII edycji konkursu mogą być realizacje oddane do użytku przed końcem 2017 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. 

Mogą to być prace z zakresu:

 •  obiektów budownictwa ogólnego,
 •  obiektów budownictwa przemysłowego,
 •  obiektów inżynierskich.


Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

 •  oddziały SARP,
 •  oddziały PZITB,
 • pracownie, biura projektów,
 • inwestorzy,
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu.


Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:

1.   Kartę zgłoszenia obiektu (załącznik nr 1).
2.   Zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4.
3.   Opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony maszynopisu formatu A-4.
4.   Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:

 •  8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, ew. JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli) + autorzy zdjęć
 • rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu

5.     Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 2).
6.     Oświadczenie do karty zgłoszenia (załącznik nr 3).

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są zobowiązane w terminie do dnia 03.10.2018 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

Skład Sądu Konkursowego:

 • Przewodniczący Sądu - arch. Grzegorz Stiasny
 • Przedstawiciel Rady Prezesów SARP - arch. Bohdan Lisowski
 • Laureat ubiegłorocznej edycji Konkursu "Polski Cement w Architekturze" - arch. Zbigniew Reszka
 • architekt członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, powołanego przez ZG SARP - arch. Janusz Grycel
 • przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu - Zbigniew Pilch


Harmonogram konkursu:

Zgłaszanie prac - 28.09.2018 r. do godz. 16:00 (przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa)

Ogłoszenie wyników konkursu - 30.11.2018 r.

Pytania należy kierować na adres: pca@sarp.org.pl
 

Koordynator projektu
Magdalena Turowska-Kowalczyk

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Zarząd Główny
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
tel. +48 22 827 87 12
fax. +48 22 827 87 13
www.sarp.org.pl


Załączniki: