Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 22.02.2022 | Aktualizacja: 22.02.2022, 09:31:00

Cykl szkoleń nt. odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów

Szanowni Państwo,

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP, zaprasza na cykl trzech szkoleń dla członków IARP w ramach działań statutowych Izby, dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawniających do dodatkowej zniżki w wysokości 10% przy wznawianiu ubezpieczeń OC zawodowych Architekta (obowiązkowych ) na
okres 2022 - 2023.

Celem szkoleń jest zwiększenie świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem i prowadzoną działalnością, zgodnie ze statutem IARP dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych Architektów RP.

Panel I.
Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń:
1. Zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architekta.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej architekta na przykładach szkód i roszczeń.

Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1080
Termin: 22 lutego 2022 godzina rozpoczęcia 17:00

Panel II.
Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem przykładów szkód i roszczeń:
1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowe architektów, a dobrowolne ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej. Różnice zakresu ubezpieczenia w odpowiedzialności zawodowej architekta, a odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.
2. Szkody i roszczenia z odpowiedzialności cywilnej architekta, a przedsiębiorcy.

Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1081
Termin: 08 marca 2022 godzina rozpoczęcia 17:00

Panel III.
Relacje biznesowe architektów z inwestorami. Wymogi zabezpieczeń realizacji kontraktów, w tym ubezpieczenia oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Procedura zgłaszania roszczeń i likwidacja szkód:
1. Umowy cywilno-prawne zawierane z inwestorami i wynikające z nich wzajemne prawa i obowiązki - zagadnienia ogólne.
2. Wymagania inwestorów w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o prace projektowe i inne zobowiązania.
3. Gwarancje ubezpieczeniowe.
4. Procedura zgłaszania roszczeń.

Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1082
Termin: 17 marca 2022 godzina rozpoczęcia 17:00

Informacje ogólne:
1. Organizatorem szkoleń jest IARP.
2. Prowadzącymi szkolenia będą: Ze strony ze PZU SA: Adam Subczyński, Mariusz Kurek, Bartłomiej Górnicki, Jakub Zadworny, Ze strony iExpert.pl SA Robert Popielarz,
3. Każde z trzech szkoleń, trwać będzie po około 1 godzinie.
4. Szkolenie odbywać się będą w formie webinarium LIVE na platformie ZOOM, a nagrania dla członków IARP dostępne będą na portalu www.WarsztatArchitekta.pl,
5. Każdy Architekt, który weźmie udział w każdym z trzech paneli , co najmniej na poziomie 75% czasu (udziału w szkoleniu) będzie automatycznie uprawniony do otrzymania dodatkowej 10% zniżki przy wznawianiu polisy OC zawodowego Architekta na okres 2022-2023.
6. Zniżka -10% dotyczy tylko OC zawodowego (obowiązkowego ) Architekta na sumy gwarancyjne od 50.000 Euro do 500.000 Euro – zawieranej w PZU,
7. Ostateczny termin na skorzystanie z trzech nagranych paneli szkoleń i otrzymania 10% zniżki, mija w dniu 10 kwietnia 2022 roku.
8. Informujemy, że architekci, którzy będą odtwarzać nagrane szkolenia, aby skorzystać ze zniżki, wnioski o ubezpieczenie muszą złożyć w systemie nie wcześniej niż 11 kwietnia 2022 !
W trakcie webinarium LIVE obowiązkowo należy podać numer izbowy (DS.-.... lub KP-.... lub LB-.... itp..), w celu weryfikacji.
Dodatkowo przejmie informujemy, że aby po obejrzeniu minimum 75% szkolenia, otrzymać zarówno zniżkę jak i certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym poprzez podane powyżej linki.

Biuro POOIA RP