Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 25.10.2018 | Aktualizacja: 25.10.2018, 14:50:17

Wpis na listę rzeczoznawców ds. jakości produktów lub usług

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku zaprasza osoby zainteresowane do złożenia wniosku o wpis na listę rzeczoznawców ds. jakości produktów lub usług prowadzoną przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

O wpis na listę rzeczoznawców mogą ubiegać się w szczególności rzeczoznawcy rekomendowani przez właściwe szkoły wyższe, instytuty, jednostki badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne lub organizacje zawodowe.

Rzeczoznawcy winni posiadać, potwierdzone stosownymi dokumentami, teoretyczne i praktyczne wiadomości w dziedzinie, w której wykonuja działalność rzeczoznawcy. Wpis na listę następuje na wniosek rzeczoznawcy. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, rzeczoznawca otrzymuje zaświadczenie o wpisie na listę rzeczoznawców. Warunki dot. wpisu i skreślenia z listy rzeczoznawców określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 02.08.2001 r. w sprawie list rzeczoznaców ds. jakości produktów lub usług.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

Wzór wniosku z treścią rozporządzenia pod linkiem: http://ihgd.pl/?page_id=60

W sprawie uzyskania bliższych informacji należy kontaktowac się z Naczelnikiem Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw Panem Józefem Gafką: tel. 58 341-53-70, e-mail: jozef.gafka@ihgd.pl