Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 27.09.2018 | Aktualizacja: 27.09.2018, 11:42:39

Szkolenie pt. "Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę. Rola projektanta, inwestora, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego"

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej zaprasza na szkolenie pt.  "Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę. Rola projektanta, inwestora, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego"

Termin szkolenia:    19 października 2018 r. godz. 10.00- 15.00

Miejsce:                      Hotel Scandic, Podwale Grodzkie 9, Gdańsk

Cena:                          645 zł netto

Informacje o prowadzącym szkolenie: Jan Spychała

  • Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uczestnik komisji egzaminacyjnych Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Wyróżniony w roku 2013 tytułem Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej.

  • Wieloletni Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, były nauczyciel akademicki oraz doświadczony inżynier budownictwa, aktualnie właściciel Biura Inżynierskiego.

  • Posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  • Autor licznych artykułów w czasopismach branżowych oraz publikacjach konferencyjnych.

  • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z dziedziny Prawa budowlanego, przepisów technicznych oraz przebiegu procesu inwestycyjnego w Polsce.

 

Adresaci szkolenia:

  • Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, którzy na co dzień zajmują się prezentowana tematyką w firmach projektowo-budowlanych, wykonawczych.

  • Członkowie Izby inżynierów budownictwa, PZiTB , itp.

  • Administracji architektoniczno-budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego.

  • Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości do obowiązków, których należą sprawy dla załatwienia, których wymagana jest wiedza prawna z zakresu budownictwa i procedur administracyjnych.

 

Szczegółowy program oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załączeniu.


Załączniki: