Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 22.12.2021 | Aktualizacja: 22.12.2021, 15:43:40

Ogłoszenie o zwołaniu o Zebrań Obwodowych

Na podstawie art. 15, art. 16 ust. 1 oraz art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), oraz § 2 ust. 2, § 7 ust.1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów (Uchwała nr 9 SKZ IARP z dnia 21 czerwca 2021 roku Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP podjęła w dniu 02.12.2021 r. Uchwałę Nr 285/V i na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów ogłasza o:

 1. Zwołaniu Zebrań Obwodowych w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP w Gdańsku, Targ Węglowy 27 w sobotę 22 stycznia 2022 roku kolejno dla pięciu obwodów:

  Obwód nr 1 – godz. 09.00 Obwód nr 2 – godz. 10.30 Obwód nr 3 – godz. 12.00 Obwód nr 4 – godz. 13.30Obwód nr 5 – godz. 15.00

  Celem zebrań będzie wybór delegatów do Okręgowego Zjazdu Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP na okres VI Kadencji, na lata 2022 – 2026, w ilości: 1 delegat na 20 członków Izby.

 2. Zgłaszanie kandydatur na delegatów na zjazd okręgowy naszej Izby należy dokonywać mailem na adres: pomorska@iarp.p lub bezpośrednio na Zebraniu Obwodowym. Termin zgłaszania kandydatów na delegatów mija w dniu 22.01.2022 r.

 3. Skład Komisji Obwodowej dla poszczególnych obwodów:

  1. Obwód nr 1 – arch. Aneta Niedziałek, arch. Małgorzata Kruszko-Szotyńska, arch. Marcin Poklewski-Koziełło,

  2. Obwód nr 2 – arch. Ryszard Gruda, arch. Elżbieta Zdunkowska-Mróz, arch. Marcin Poklewski-Koziełło,

  3. Obwódnr3 – arch.AnetaNiedziałek, arch.AnnaKról, arch.Lilianna Jehkabson-Pełczyńska

  4. Obwód nr 4 – arch. Lilianna Jehkabson-Pełczyńska, arch. Bartosz Macikowski, arch. Wacław Pokrzywnicki,

  5. Obwód nr 5 – arch. Stanisław Dopierała, arch. Michał Staszewski, arch. Tomasz Dworakowski.

 

Stanisław Dopierała Architekt IARP


Załączniki: