Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 07.12.2017 | Aktualizacja: 07.12.2017, 10:41:16

Informacja o studiach podyplomowych

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką rozwiązań proekologicznych w projektowaniu architektoniczno-budowlanym, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Ukończenie studiów umożliwia nabycie kompetencji przydatnych na rynku pracy, w tym m.in. w zakresie:
- projektowania budynków energooszczędnych, niskoenergetycznych i pasywnych, z uwzględnieniem wymagań technicznych, ekonomicznych i prawnych,
- sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
- zorientowania w wymaganiach międzynarodowych systemów certyfikacji środowiskowej (LEED, BREEAM etc.).

Studia współfinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (uczestnik pokrywa jedynie 25% kosztów).

Studia podyplomowe trwają 2 semestry; mogą je podjąć absolwenci zarówno I, jak i II stopnia studiów (studia dedykowane są przede wszystkim absolwentom wydziałów architektury i inżynierii lądowej).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rozpoczęcie zajęć w lutym 2018 roku.

Szczegółowe informacje: www.arch.pg.edu.pl/architektura-i-budownictwo-proekologiczne

Zapraszamy do kontaktu:
→ sekretariat: mgr Aleksandra Zdanowicz, tel. 58 348 62 54, e-mail: alezdano@pg.edu.pl