Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 22.03.2019 | Aktualizacja: 22.03.2019, 09:51:52

Forum Młodych Architektów

Krajowa Izba Architektów RP zaprasza do udziału w Formum Młodych Architektów IARP osoby, które są członkami IARP i nie skończyły 35 roku życia.
Forum odbędzie się w dniu 11 maja 2019 r. w godz. 11:00-15:00 w siedzibie IARP
(Warszawa, ul. Stawki 2A).

Spotkanie ma na celu rozpoznanie problemów i potrzeb młodych architektów, ich integrację w ramach IARP oraz zachęcenie ich do aktywności w strukturach IARP.

Podczas spotkania poruszone zostaną w formie panelu dyskusyjnego następujące tematy:

1. Realia i problemy młodych architektów.

2. Czego oczekują młodzi od Izby Architektów RP?

3. Wizja Izby Architektów RP oczami młodych.

4. Różne drogi rozwoju zawodowego (o ich plusach i minusach opowiedzą praktycy):

4.1. Założenie własnej pracowni. Projektowanie niewielkich obiektów i wnętrz, udział w konkursach jako sposób na zdobycie atrakcyjnego zamówienia.

4.2. Zatrudnienie w dużej pracowni (o plusach i minusach takiej kariery opowie były dyrektor jednej z międzynarodowych firm).

4.3. Zatrudnienie w administracji architektoniczno-budowlanej.

4.4. Kariera na uczelni – nauka i dydaktyka.

4.5. Menager projektu – u Inwestora / na budowie.

4.6. Architekt wykonujący specjalistyczne usługi dla innych architektów.

5. Technologia BIM szansą dla młodych.

Patronat medialny nad wydarzeniem obejmie magazyn IARP Zawód: Architekt.

Chętni do udziału w Forum mogą wziąć udział w wystawie prac młodych architektów IARP. Prace wykonane w dowolnej technice, na planszach 50 x 70 cm. z białej płyty piankowej o gr. 5 mm. eksponowane będą w siedzibie IARP w okresie maj – czerwiec 2019 r. Tematyką prac mogą być projekty koncepcyjne i realizacje, plakaty naukowe z dziedziny architektury oraz inne kwestie związane z architekturą.


Załączniki: