Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Składanie dokumentów na uprawnienia budowlane na zimową sesję egzaminacyjną 2020 r.
26.06.2020, 12:21:50

Szanowni Państwo,

Mając na względzie zminimalizowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Okręgowa Komisji Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje, że składanie wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
w sprawie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej będzie się odbywało w następujący sposób:

1. wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wraz z kompletem dokumentów na zimową sesję egzaminacyjną 2020 r. należy złożyć najpóźniej do dnia 04.09.2020 r.;

2. wnioski można składać osobiście – będą przyjmowane w Złotej Sali, bądź wysłać pocztą tradycyjną;

3. przed złożeniem wniosku:

 • należy skompletować wszystkie niezbędne dokumenty;
 • należy umówić telefonicznie termin złożenia wniosku wraz z dokumentami;
 • w przypadku wystąpienia wątpliwości dot. procedury składania dokumentów
  na uprawnienia budowlane należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo w celu ich wyjaśnienia;
 • wszelkie informacje dot. ubiegania się o uprawnienia budowlane znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Architekci – uprawnienia oraz na stronie internetowej Krajowej Izby Architektów RP w zakładce Krajowa Komisja Kwalifikacyjna;

4. zasady bezpieczeństwa:​

 • na terenie obiektu wymagane jest noszenie maseczki ochronnej;
 • po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce;
 • podczas kontaktu z pracownikami Biura Izby należy zachować bezpieczną odległość 2 m.


Z poważaniem,
Elżbieta Zdunkowska-Mróz, Architekt IARP
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Szklane JAJO na Uniwersytecie Wrocławskim w finale CODAawards
24.06.2020, 16:21:20

Szanowni Państwo,

Architekci IARP,

Z radością informujemy, że szklane JAJO na Uniwersytecie Wrocławskim, zaprojektowane i zrealizowane przez arch. Tomasza Urbanowicza w ramach tematu przebudowy sieni wejściowej do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, zaprojektowanej przez arch. Andrzeja Kamińskiego i arch. Tomasza Bieguna (członków DSOIA RP), zostało wybrane do finału CODAawards spośród 446 projektów z 30 krajów.

CODAawards to coroczny prestiżowy konkurs organizowany przez Amerykańską platformę CODAworx, zajmującą się sztuką w architekturze i przestrzeniach publicznych. Konkurs podzielony jest na 10 kategorii obiektów, a JAJO na Uniwersytecie znajduje się w kategorii Education. Wyboru prac dokonuje jury, a równolegle odbywa się także głosowanie publiczności na 2 najlepsze projekty.

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji i głosowania na „Glass Art EGG” pod linkiem:

https://www.codaworx.com/codaawards/2020-codaawards-top-100/

https://www.facebook.com/122594831091120/posts/3622540047763230/?d=n

 

Termin oddawania głosów upływa 30 czerwca br.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

arch. Anna Kościuk

Przewodnicząca Rady DSOIA RP

 

Kondolencje
08.06.2020, 14:40:05

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 03 czerwca 2020 r. odszedł z naszego grona

ARCHITEKT IARP
Jerzy Sachse

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym

składają

Przewodniczący, Członkowie Rady
oraz
koleżanki i koledzy z Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Msza Święta Żałobna odbędzie się we wtorek 09.06.2020r. w kościele p.w. Matki Bożej Gwiazdy Morza w Sopocie o godz. 10:30
Pogrzeb nastąpi na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Kondukt żałobny wyruszy spod kaplicy cmentarnej o godz. 12:00

Szkolenie on-line pt,: "Zmiany w Prawie Budowlanym" w dn. 09.06.2020 r. (wtorek) godz.16:00
28.05.2020, 14:09:49

Szanowni Państwo,

Architekci IARP,

Serdecznie Państwa zapraszamy na szkolenie on-line pt. "Prawo budowlane – najnowsze zmiany", które odbędzie się w Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP w dniu 09.06.2020 r. (wtorek) o godz. 16:00.

Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do Internetu.

Kondolencje
26.05.2020, 10:50:53

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 kwietnia 2020 r. odszedł z naszego grona

ARCHITEKT IARP
Tadeusz Kuca

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym

składają

Przewodniczący, Członkowie Rady
oraz
koleżanki i koledzy z Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Ustawa Prawo budowlane - zmiany
07.05.2020, 08:50:23

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczany treść ustawy Prawo budowane z naniesionymi przez KRIA zmianami.

Biuro POOIA RP

Nowy termin egzaminu letniej sesji egzaminacyjnej
29.04.2020, 11:05:20

Szanowni Państwo,

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu zagrożenia epidemicznego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP wyznaczyła nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej na dzień 11 września 2020 r. o godzinie 10.00 – część pisemna egzaminu.

Biuro POOIA RP

Praca w czasie epidemii COVID-19
23.04.2020, 14:08:47

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na stronie intenetowej Krajowej Izby Architektów RP pod adresem: http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz_kat.php?k1=128 znajdą Państwo informacje dot. pracy architekta w czasie epidemii Covid-19.

Biuro POOIA RP

Pisma Ministerstwa Rozwoju dot. nadzoru autorskiego, zawieszenia składek i OC, umów zawartych w trybie PZP
23.04.2020, 13:51:56

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajda Państwo pisma Ministerstwa Rozwoju dot. nadzoru autorskiego, zawieszenia składek i OC, umów zawartych w trybie PZP.

Biuro POOIA RP

Pismo KRIA dot. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.202 ws.ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
23.04.2020, 13:46:21

Szanowni Państwo,

W załaczeniu znajdą Państwo posmo Krajowej Rady Izby Architektów RP dot. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.202 ws.ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biuro POOIA RP

Szkolenia on-line
23.04.2020, 09:08:42

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do korzystania z oferty szkoleń on-line zamieszczonych w serwisie http://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/szkolenia-online

Dostęp do szkoleń jest możliwy dla członków IARP po zalogowaniu się hasłem i loginem, którego używają Państwo do pobierania zaświadczeń w extranecie.

Biuro POOIA RP

Tarcza antykryzysowa
15.04.2020, 12:20:54

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy opracowanie adwokat Dominiki Szumały dot. tarczy antykryzysowej.

Biuro POOIA RP

Terminy sądowe i procesowe dla architektów w czasie pandemii
15.04.2020, 12:18:05

Szanowni Państwo,

W załączeniu zamieszczamy opracowanie adwokat Dominiki Szumały dot. terminów sądowych i procesowych dla architektów w czasie pandemii.

Biuro POOIA RP

Komunikat ZUS dot. tarczy antykryzysowej
10.04.2020, 08:12:53

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo komunikat ZUS dot. tarczy antykryzysowej. 

Biuro POOIA RP

Informacja dot. ubezpieczenia OC Architektów
02.04.2020, 09:02:10

Szanowni Państwo,

Architekci IARP,

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

 

INFORMACJA
27.03.2020, 13:58:56

 

Szanowni Państwo

Architekci IARP,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,  Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP wprowadza z dniem 30 marca br. system pracy zdalnej dla pracowników Biura POOIA RP.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na  adres mailowy: pomorska@iarp.pl

Kontakt telefoniczny z Biurem POOIA RP: 58 300 06 56

Biuro POOIA RP

KOMUNIKAT KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP
25.03.2020, 16:41:53

 W sprawie letniej sesji egzaminacyjnej w roku 2020

 1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP podjęła decyzję o odwołaniu letniej sesji egzaminacyjnej egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w roku 2020, której termin wyznaczony był na dzień 5 czerwca 2020 r.
 2. Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach letniej sesji egzaminacyjnej i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania letniej sesji w dniu 5 czerwca 2020r. wycofały swój wniosek opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenie egzaminu.
 3. Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej.
 4. Termin najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej zostanie ustalony i podany do publicznej wiadomości po ustaniu zagrożenia epidemicznego.
Komunikat Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
17.03.2020, 13:25:21

Komunikat Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

W związku z rozprzestrzeniającymi się na terenie naszego kraju przypadkami zarażenia koronawirusem, w trosce o zdrowie członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Rada POOIA RP podjęła decyzję o zawieszeniu do odwołania organizacji szkoleń, warsztatów i innych spotkań zakładających znaczną liczbę uczestników.

Prosimy również o ograniczenie kontaktów bezpośrednich i załatwianie spraw z biurem POOIA RP, dotyczy to także porad prawnych, za pośrednictwem poczty e-mail.

Za zrozumienie sytuacji serdecznie dziękujemy.
 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Bartosz Macikowski, Architekt IARP
Przewodniczący Rady POOIA RP

Wystawa grafiki i rysunku arch. Andrzeja Tymińskiego
06.03.2020, 14:03:22

Informujemy, że w dniach 05.03-20.03.2020 r. mogą Państwo obejrzeć wystawę grafiki i rysunku arch. Andrzeja Tymińskiego.

Wystawę można obejrzeć w SARP O/Wybrzeże w Dworze Bractwa Św. Jerzego.

Warsztaty dla dzieci Architektów IARP "Domki dla ufoludków"
05.03.2020, 10:42:00

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dedykowane dzieciom naszych architektów, które odbędą się w Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP
w dniu 14.03.2020 r. (sobota).

I grupa - dzieci w wieku 4-6 lat - godz. 10.00 rejestracja https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/860
II grupa - dzieci w wieku od 7 lat wzwyż - godz. 12:30
rejestracja https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/861

W Gdańsku, nad stocznią podobno widziano ostatnio statek kosmiczny pełen ufoludków. I podobno wylądował nad Motławą a małe zielone ludziki rozbiegły się po całym mieście. Na naszych warsztatach zaprojektujemy dla nich domki z kolorowych pudełek. Inspiracją będzie dla nas twórczość katalońskiego artysty Juana Miro - pełna gwiazd, księżyców i tajemniczych planet.

Warsztaty poprowadzą:
arch. Ewa Poklewska-Koziełło - ukończyła architekturę na Politechnice Gdańskiej. Ilustruje książki dla dzieci, zajmuje się projektowaniem podręczników i tworzeniem programów multimedialnych. Współpracuje z wieloma wydawnictwami, czasopismami „Miś” i „Świerszczyk”. Regularnie bierze udział w wystawach BIB w Bratysławie i innych miejscach. Otrzymała nominacje do nagrody Polskiej Sekcji IBBY za ilustracje do książek: Kuba i Buba Grzegorza Kasdepke oraz Królewna Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel.
mgr Agnieszka Żelewska - ukończyła PWSSP w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki. Zajmuje się grafiką książkową i szyciem zabawek dla małych i dużych przyjaciół. Zilustrowała kilkanaście książek – najbardziej lubi rysować dla najmłodszych dzieci. Otrzymała dwukrotnie Nagrodę Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY oraz kilka wyróżnień. Podróżuje po Polsce, zajada się chlebem z twarogiem i uwielbia białe koty

1  2  3  4  5  6  7